Kontaktujte nás
Krajsí deň

Vyberte si nemocnicu


O projekte

Realizáciou projektu dobrovoľníckej pomoci v sieti nemocníc Svet zdravia je ambícia dosiahnuť  čo najvyšší komfort pre pacientov.

Projekt dobrovoľníctva je začiatkom väčšej podpory pohody pacienta a nadstavbou na odbornú profesionálnu starostlivosť v nemocniciach Sveta zdravia.

Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania sa a výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu, cítenia a myslenia pre iných ľudí. Rozhodnúť sa pre službu chorým deťom a dospelým v akomkoľvek smere je hodné nesmiernej úcty a obdivu.

Pre dobrovoľníkov v nemocnici bude k dispozícii jeden zamestnanec Sveta zdravia ako ich koordinátor, ktorý bude spolupracovať s  inštitúciami a organizáciami v meste. Bude  pomáhať dobrovoľníkom pri výbere vhodných pacientov, predstaví dobrovoľníka pacientovi, bude sa venovať dobrovoľníkom v zabezpečovaní ich potrieb vyplývajúcich z ich pôsobenia v nemocnici.

Ambasádorkou dobrovoľníckych centier Krajší deň sa stala speváčka Katarína Knechtová.

Čítať viac

Povedali o nás • Katka Knechtová

  Som veľmi rada, že môžem osobne podporiť túto peknú myšlienku. Viem sa vcítiť do malých a veľkých pacientov, ktorí sú nútení stráviť nejaký čas v nemocnici a verím, že aj ja svojou prítomnosťou budem spestrením a psychickou podporou pre týchto ľudí. Veľmi sa na to teším a držím palce tomuto projektu.

  Katka Knechtová
  speváčka, hlavná ambasádorka projektu Krajší deň

 • Andrej Hudák

  Kristínka mi dnes čítala noviny, mladí ľudia nám v jedálni zaspievali pesničky. Nevedeli sme sa dočkať, kedy prídu. Celý deň sme sa tešili, že sa niečo bude na oddelení diať, lebo je nám už dlho v nemocnici.

  Andrej Hudák
  pacient oddelenia pre dlhodobo chorých

 • Anton Štefan

  Ja to vítam. Vystúpenie s ľudovými piesňami sa nám veľmi páčilo. Dobrovoľník Leo má ozaj krásny hlas a pekne hrá na harmonike. Čas nám tu všetkým pacientom plynie veľmi pomaly, preto by sme uvítali, ak by boli takéto akcie na oddelení častejšie.

  Anton Štefan
  pacient oddelenia pre dlhodobo chorých

 • Katarína Olexová a syn Maxim

  Na izbe nás navštívili dvaja dobrovoľníci, ktorí sa s Maximom zahrali s autíčkami. Potom prišiel aj maskot, o ktorom bude Maxim ešte dlho rozprávať. Páčil sa mu. Ako rodič vítam tieto dobrovoľnícke aktivity, pretože to deťom spríjemňuje pobyt v nemocnici a môžu zabudnúť na bolesť. A potom je aj radosť na strane rodičov, keď vidia svoje usmievavé šťastné deti.

  Katarína Olexová a syn Maxim
  pacient detského oddelenia

 • Dominik

  Pri starších pacientoch som si uvedomil, že ten čas, pokiaľ sme mladí, beží rýchlo a všetci prídeme do staroby, čiže oveľa viac sa budem snažiť teraz pomáhať tým starším a snažiť sa vžiť do ich kože.

  Dominik
  dobrovoľník

 • Zuzana Dirbáková

  S nemocnicou máme už dlhšiu spoluprácu. Vymaľovali sme im stenu na detskom oddelení, vyzdobili obrázkami samotné oddelenie. Pri spustení dobrovoľníckeho centra Krajší deň sme s radosťou prijali ponuku vymaľovať logo centra v priestoroch pre dobrovoľníkov. Kolegyňa Erika Flimel ani na chvíľu neváhala. Je to pre nás česť, že môžeme našou prácou pomôcť dobrej veci a aj v budúcnosti vidíme priestor na realizáciu aktivít pre pacientov v podobe koncertov, vystúpení, tvorivých dielní na oddeleniach.

  Zuzana Dirbáková
  zástupkyňa SZUŠ Múza v Humennom

 • Marián Béreš

  Rozhodli sme sa v našej nemocnici podporiť a rozbehnúť projekt dobrovoľníckej činnosti na oddeleniach pediatrie a dlhodobo chorých pacientov. Veríme, že pomôžeme detskému pacientovi alebo starším ľuďom, ktorí to potrebujú, nielen z hľadiska medicíny a zdravotnej starostlivosti, ale aj akejsi starostlivosti o ich dušu, o ich lepší pocit.

  Marián Béreš
  riaditeľ nemocnice

 • Tatiana Kosťová

  Projekt dobrovoľníctva je začiatkom väčšej podpory pohody pacienta a nadstavbou na odbornú profesionálnu starostlivosť v nemocniciach Sveta zdravia. Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania sa, výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu cítenia a myslenia pre iných ľudí. Veľmi si želáme, aby mali naši pacienti v nemocniciach Sveta zdravia s dobrovoľníkmi krajší deň.

  Tatiana Kosťová
  autor a garant dobrovoľníckych centier v sieti nemocníc Svet Zdravia

 • MUDr. Tatiana Macková

  Je veľmi dobré, ak dobrovoľníci zaujmú nejakou hrou, pesničkou, alebo čokoľvek iné, alebo akákoľvek iná aktivity a to dieťa zabudne na tie svoje ťažkosti.

  MUDr. Tatiana Macková
  Primárka pediatrického oddelenia

 • MUDr. Angela Bilšáková

  Na oddelení dlhodobo chorých sú naši pacienti rôzni. Niektorí sú chodiaci, iní ležiaci, majú aj zmyslové obmedzenia, ale veľmi sa tešili na dobrovoľníkov.

  MUDr. Angela Bilšáková
  Primárka Oddelenia pre dlhodobo chorých pacientov

Spolupracujeme

MUZA

EBG

Cirkevná spojená škola Duchnovičova 24 Humenné

Kontakty

Humenné:

Jana Copková
E-mail: krajsiden.he@svetzdravia.com
Tel: +421 918 122 654
Web: www.svetzdravia.com/krajsi-den/humenne


Adresa:

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

Nemocničná 7, 066 01 HumennéBanská Štiavnica:

Viera Muchová
E-mail: krajsiden.bs@svetzdravia.com
Tel: +421 911 155 334

Web: www.svetzdravia.com/krajsi-den/banska-stiavnica


Adresa:

Všeobecná nemocnica v Žiar nad Hronom

Prevádzka Banská Štiavnica

Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica  


Trebišov

Mgr. Miriama Rusinová
E-mail: krajsiden.tv@svetzdravia.com
Tel: +421 56/ 6660 828

Web: www.svetzdravia.com/krajsi-den/trebisov


Adresa

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

SNP 1079/76, 075 01 TrebišovRimavská Sobota

Eva Porubiaková
E-mail: krajsiden.rs@svetzdravia.com
Tel: 0911 330 199
Web: www.svetzdravia.com/krajsi-den/rimavska-sobota


Adresa:

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota


Rožňava

Andrea Brutovská
E-mail: krajsiden.rv@svetzdravia.com
Tel: +421 905 335 057
Web: www.svetzdravia.com/krajsi-den/roznava


Adresa:

Nemocnica s polikliniku sv. Barbory Rožňava, a.s.

Špitálska 1, 048 01 Rožňava