Kontaktujte nás
Krajsí deň

Vyberte si nemocnicu

Krajší deň v Banskej Štiavnici

V priestoroch VN Banská Štiavnica sa nachádza Dom ošetrovateľskej starostlivosti ( DOS) a ODCH. V DOS sa nachádzajú klienti, ktorým poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť a nahrádzame im domáce prostredie.

Skupinka žien, k nám prišla a ponúkla svoju pomoc pre našich klientov. Dobrovoľne a nezištne chcú prispieť svojou osobitosťou len nevedia ako. Tak sa spustil projekt.

Katka Knechtova - ambasadorka Krajsieho dna2.jpgAmbasádorkou dobrovoľníckych centier Krajší deň sa stala speváčka Katarína Knechtová.

„Som veľmi rada, že môžem osobne podporiť túto peknú myšlienku. Viem sa vcítiť do malých a veľkých pacientov, ktorí sú nútení stráviť nejaký čas v nemocnici a verím, že aj ja svojou prítomnosťou budem spestrením a psychickou podporou pre týchto ľudí,“ povedala Katarína Knechtová pri oficiálnom predstavení dobrovoľníckych centier Krajší deň.
Naši dobrovoľníci sa takto podieľajú na skvalitnení života našich klientov:

 
Pravidelné dobrovoľníctvo

Pravidelní dobrovoľníci a dobrovoľníčky prichádzajú spravidla 1x týždenne, vždy v konkrétny dohodnutý deň na 1-2 hodiny a venujú sa týmto činnostiam:


Sprevádzanie pacientov

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky pravidelne navštevujú klientov  s cieľom spríjemniť im pobyt u nás.  Prichádzajú v poobedných hodinách na  izby a ponúkajú im svoju tichú prítomnosť, rozhovor, vypočutie, čítanie knihy, modlitbu. Celý priebeh návštevy prebieha vždy podľa predstáv klienta. Taktiež ho  môžu  sprevádzať  na prechádzku vonku.
Ergoterapiou – liečba prácou
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky  spoločne s rehabilitačnými pracovníkmi, vytvárajú ručne vyrobené výrobky a používajú rôzne techniky, ktoré im pomôžu zdokonaľovať napríklad jemnú motoriku, sústredenosť, koordináciu. Väčšinou sa stretnú spravidla dvaja dobrovoľníci s vybranou skupinkou  klientov, pri ktorej sa veľakrát rozprúdia vzájomné rozhovory ktoré ulahodia obidvom stranám.


Hranie spoločenských hier

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky navštevujú klientov, kde im ponúkajú možnosť zahrať si spoločenské hry. V ponuke sú karty, dáma, človeče...
Spravidla sa objaví práve hráčske nadšenie a sú z toho príjemné zážitky.
 Knižnica
Pri tejto aktivite dobrovoľník  pravidelne navštevuje izby a ponúka  knihy, alebo si v spoločenskej miestnosti klienti môžu kedykoľvek vybrať sami a využiť ju ako čitáreň.

Príležitostné dobrovoľníctvo

U nás  nájdu uplatnenie dobrovoľníci a dobrovoľníčky aj príležitostne, napríklad krátkym hudobným, kultúrnym vstupom .

Pre náš kolektív dobrovoľníkov, hľadáme nových priateľov a kolegov s veľkým srdcom a otvorenou mysľou. AK máte záujem, radi Vás privítame v našom kolektíve.

 

Staňte sa dobrovoľníkom

+421 911 155 334

Veľmi si želáme, aby mali naši pacienti v nemocniciach Sveta zdravia s dobrovoľníkmi Krajší deň.

Captcha obrázok

Kontakt

Banská Štiavnica:

Viera Muchová
E-mail: viera.muchova@svetzdravia.com 
Tel: +421 911 155 334

Web: www.svetzdravia.com/krajsi-den/banska-stiavnica


Adresa:

Všeobecná nemocnica v Žiar nad Hronom

Prevádzka Banská Štiavnica

Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica