Kontaktujte nás
Krajsí deň

Vyberte si nemocnicu

O projekte

Realizáciou projektu dobrovoľníckej pomoci v sieti nemocníc Svet zdravia je ambícia dosiahnuť  čo najvyšší komfort pre pacientov.

Projekt dobrovoľníctva je začiatkom väčšej podpory pohody pacienta a nadstavbou na odbornú profesionálnu starostlivosť v nemocniciach Sveta zdravia.

Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania sa a výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu, cítenia a myslenia pre iných ľudí. Rozhodnúť sa pre službu chorým deťom a dospelým v akomkoľvek smere je hodné nesmiernej úcty a obdivu.

Pre dobrovoľníkov v nemocnici bude k dispozícii jeden zamestnanec Sveta zdravia ako ich koordinátor, ktorý bude spolupracovať s  inštitúciami a organizáciami v meste. Bude  pomáhať dobrovoľníkom pri výbere vhodných pacientov, predstaví dobrovoľníka pacientovi, bude sa venovať dobrovoľníkom v zabezpečovaní ich potrieb vyplývajúcich z ich pôsobenia v nemocnici.

Ambasádorkou dobrovoľníckych centier Krajší deň sa stala speváčka Katarína Knechtová.

 Vo svete  „dobrovoľníctva“ je sociálna  a zdravotná oblasť  jednou z nejpočetnejšie  zastúpených.

Naši pacienti si zaslúžia po diagnostických a terapeutických procedúrach stráviť čas v nemocnici zmysluplne a s pohodou plynúceho dňa v nemocnici.

Veľmi dôležité je komunikovať s chorými ľudmi pozitívne a s orientáciou na zdravé veci, na pekné spomienky z ich života a sprostredkovať im  dianie z ich mikroregiónu/mesta. Každý človek- dobrovoľník sa  môže  so svojim vybraným pacientom podeliť o svoje koníčky a pomôcť vyplniť čas človeku v náročnej životnej situácií- ktorou hospitalizácia iste je.

Kto je dobrovoľník?

Dobrovoľník je človek, ktorý na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na finančnú odmenu vykonáva pre iného človeka s jeho súhlasom prospešnú činnosť. V našej nemocnici ide hlavne o vypĺňanie voľného času chorým v popoludňajších hodinách.


Vyberte si nemocnicu v ktorej sa snažíme, aby mali pacienti Krajší deň :


 Humenné  Banská Štiavnica
Trebišov    Rimavská Sobota

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené