Kontaktujte nás
Krajsí deň

Vyberte si nemocnicu

Spoločným posedením sme ukončili prvý dobrovoľnícky rok

Snahou dobrovoľníckeho centra Krajší deň je oceniť ľudí, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná, vysokoprospešná, bezodplatná.

Koncom júna sme pozvali aktívne dobrovoľníčky nášho dobrovoľníckeho centra na spoločné posedenie, ako malú odmenu za ich službu. Spolu s vedením Nemocnice A. Leňa, Humenné sme sa stretli v príjemnej atmosfére a strávili spolu čas mimo prostredia nemocnice. Keďže sa počas roka dobrovoľníci nie všetci vidia, bolo fajn stretnúť sa v širšom kruhu. Zhodnotili sme prvý dobrovoľnícky rok, zrekapitulovali aké zaujímavé aktivity si dobrovoľníci pre našich pacientov pripravili, navzájom si vymenili skúsenosti, ale hlavne sa spolu zasmiali, porozprávali, aj najedli.

IMG_4836.JPG

IMG_4823.JPG

Pravidelná starostlivosť o dobrovoľníkov počas ich služby je veľmi dôležitá. Snažíme sa vytvárať príjemnú a bezpečnú atmosféru, motivovať a podporovať dobrovoľníkov a tak inšpirovať ostatných, ktorí rozmýšľajú dobrovoľníckou činnosťou.

V súčastnosti máme podpísanú zmluvu s 30 dobrovoľníčkami. Pravidelne, aktívne sa do dobrovoľníckej služby zapája 19 dobrovoľníčok, ostatní pracujú na ako príležitostní dobrovoľníci pri príprave rôznych akcii.

IMG_4865.JPG