Vyberte si nemocnicu novej generácie


Vyberte si nemocnicu novej generácie


Nemocnica novej generácie Michalovce

Spoločnosť Svet zdravia stavia v Michalovciach novú nemocnicu, ktorá bude iná ako ostatné zdravotnícke zariadenia na Slovensku.

Bude odzrkadľovať moderné trendy uplatňované pri prevádzke nemocníc vo vyspelých krajinách. Keďže na Slovensku v posledných desaťročiach nebola vybudovaná žiadna všeobecná nemocnica, investor sa rozhodol hľadať chýbajúce know-how v zahraničí. Oslovil celkovo dvanásť západoeurópskych architektonických kancelárií, ktoré sa zaoberajú týmito špecifickými stavbami, aby pre Michalovce vypracovali návrh nemocnice novej generácie. Najvyššie hodnotenie investora získal projekt holandského štúdia Dutch Health Architects, ktoré sa podpísalo pod desiatky nemocníc v Holandsku a v Belgicku, ale aj vo vzdialenejších lokalitách, ako sú Čína, Rusko alebo Indonézia.

Čítať viac

Harmonogram projektu

Picture

Plánované uvedenie do prevádzky

Január 2018
Picture

Oficiálne otvorenie nemocnice

Historický moment pre celé Slovensko. V sobotu 25. novembra otvárame nemocnicu Svet zdravia v Michalovciach. Príďte sa pozrieť, čo sme si pre vás pripravili v Deň otvorených dverí.

November 2017
Picture

Nemocnica novej generácie Michalovce je skolaudovaná. V prevádzke bude už v decembri

Michalovce 23. októbra 2017

Na dnešnom poslednom kontrolnom dni so strategickými partnermi projektu Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce bol oficiálne predstavený termín otvorenia nemocnice novej generácie. Nová budova bude prvýkrát sprístupnená verejnosti už v utorok 21. novembra 2017 a následne v sobotu 25. novembra 2017 sa na jej pôde bude organizovať deň otvorených dverí. Nová nemocnica už disponuje právoplatným kolaudačným rozhodnutím a teraz sa pripravuje na uvedenie do prevádzky. Sťahovanie jednotlivých oddelení sa začne 5. decembra. Nemocnica novej generácie by mala byť plne funkčná ešte pred tohtoročnými vianočnými sviatkami.

Viac... Október 2017
Picture

90 % stavebných a interiérových prác je dokončených

90 % stavebných a interiérových prác je dokončených 90 % stavebných a interiérových prác je dokončených 90 % stavebných a interiérových prác je dokončených 90 % stavebných a interiérových prác je dokončených 90 % stavebných a interiérových prác je dokončených 90 % stavebných a interiérových prác je dokončených


September 2017
Picture

Nemocnica novej generácie v Michalovciach je už z väčšej časti dostavaná

Michalovce 27. marca 2017

Prebiehajúca výstavba nemocnice novej generácie v Michalovciach sa dostáva do záverečnej etapy. Samotné stavebné práce sú už na 75 % dokončené. V závere minulého roka sa práce presunuli dovnútra novej budovy. Stavba prezimovala s kompletným strešným plášťom vrátane hydroizolácie a termoizolácie, s osadenými oknami, so zateplenou fasádou a s funkčným systémom podlahového vykurovania. V súčasnosti sa dokončujú interiérové priečky, vnútorné inštalácie silnoprúdu a slaboprúdu, rozvody zdravotechniky a medicínskych plynov. Nainštalované boli všetky výťahy, kompresorová a vákuová stanica a takmer všetky podlahy, dlažby a závesné konštrukcie na sadrokartónové podhľady. Finálnu stavebnú podobu dostávajú pacientske a pôrodné izby. Rovnako sa začalo s výstavbou 8 operačných sál. V najbližšom čase sa rozbehnú práce aj na príprave vonkajších cestných komunikácií a parkovísk v areáli nemocnice. Aktuálne pracuje na stavbe až 200 pracovníkov z 20 dodávateľských spoločností.

Viac... Marec 2017
Picture

Nemocnica z väčšej časti dostavaná [FOTO]

Nemocnica z väčšej časti dostavaná [FOTO] Nemocnica z väčšej časti dostavaná [FOTO] Nemocnica z väčšej časti dostavaná [FOTO] Nemocnica z väčšej časti dostavaná [FOTO] Nemocnica z väčšej časti dostavaná [FOTO] Nemocnica z väčšej časti dostavaná [FOTO] Nemocnica z väčšej časti dostavaná [FOTO] Nemocnica z väčšej časti dostavaná [FOTO] Nemocnica z väčšej časti dostavaná [FOTO] Nemocnica z väčšej časti dostavaná [FOTO]

Marec 2017
Picture

Výrazný pokrok v stavebných prácach - 4. časť [VIDEO]

November 2016
Picture

Výrazný pokrok v stavebných prácach na budove nemocnice novej generácie v Michalovciach

Michalovce 6. októbra 2016

Prebiehajúca výstavba nemocnice novej generácie v Michalovciach sa presunula dovnútra budovy a intenzívne napreduje. Od ukončenia železobetónového skeletu na jar tohto roku sa podarilo zrealizovať hydroizoláciu a termoizoláciu strešného plášťa, osadiť väčšinu okien a zatepliť dve strany fasády. Vo vysokom štádiu rozpracovanosti sú interiérové priečky, vnútorné inštalácie silnoprúdu a slaboprúdu, rozvody zdravotechniky a medicínskych plynov. Práve v týchto dňoch sa kladú rozvody špeciálneho systému podlahového vykurovania a chladenia. Nasadenie tejto technológie v podmienkach slovenských nemocníc je unikátne a má priniesť oveľa komfortnejšiu a zdravšiu interiérovú klímu počas všetkých ročných období. Okrem spomínaných prác bude do jari 2017 ukončená inštalácia výťahov pre verejnosť a pre logistiku aj vstupného turniketu. Aktuálne pracuje na stavbe až 150 pracovníkov z 15 dodávateľských spoločností.

Viac... Október 2016
Picture

Fotogaléria: Výrazný pokrok v stavebných prácach

Fotogaléria: Výrazný pokrok v stavebných prácach Fotogaléria: Výrazný pokrok v stavebných prácach Fotogaléria: Výrazný pokrok v stavebných prácach Fotogaléria: Výrazný pokrok v stavebných prácach Fotogaléria: Výrazný pokrok v stavebných prácach Fotogaléria: Výrazný pokrok v stavebných prácach Fotogaléria: Výrazný pokrok v stavebných prácach

Október 2016
Picture

Práce počas letných mesiacov pokračujú

Práce počas letných mesiacov pokračujú Práce počas letných mesiacov pokračujú Práce počas letných mesiacov pokračujú Práce počas letných mesiacov pokračujú Práce počas letných mesiacov pokračujú Práce počas letných mesiacov pokračujú Práce počas letných mesiacov pokračujú Práce počas letných mesiacov pokračujú Práce počas letných mesiacov pokračujú Práce počas letných mesiacov pokračujú Práce počas letných mesiacov pokračujú Práce počas letných mesiacov pokračujú

August 2016
Picture

Fotogaléria: Výstavba nemocnice pokračuje

Fotogaléria: Výstavba nemocnice pokračuje Fotogaléria: Výstavba nemocnice pokračuje Fotogaléria: Výstavba nemocnice pokračuje Fotogaléria: Výstavba nemocnice pokračuje Fotogaléria: Výstavba nemocnice pokračuje Fotogaléria: Výstavba nemocnice pokračuje Fotogaléria: Výstavba nemocnice pokračuje Fotogaléria: Výstavba nemocnice pokračuje Fotogaléria: Výstavba nemocnice pokračuje Fotogaléria: Výstavba nemocnice pokračuje Fotogaléria: Výstavba nemocnice pokračuje

Jún 2016
Picture

Ukončenie hrubej stavby nemocnice novej generácie - 3.časť [VIDEO]

Máj 2016
Picture

Fotogaléria: Ukončená hrubá stavba nemocnice

Fotogaléria: Ukončená hrubá stavba nemocnice Fotogaléria: Ukončená hrubá stavba nemocnice Fotogaléria: Ukončená hrubá stavba nemocnice Fotogaléria: Ukončená hrubá stavba nemocnice Fotogaléria: Ukončená hrubá stavba nemocnice Fotogaléria: Ukončená hrubá stavba nemocnice Fotogaléria: Ukončená hrubá stavba nemocnice Fotogaléria: Ukončená hrubá stavba nemocnice

Apríl 2016
Picture

Do roka a do dňa: hrubá stavba nemocnice novej generácie je dokončená

Rok potom, čo sa začali stavebné práce na nemocnici novej generácie v Michalovciach, začiatkom apríla 2016 bola podľa plánu ukončená hrubá stavba projektu. Jej výsledkom je postavený štvorpodlažný skelet s takmer 5-tisíc štvorcovými metrami zastavanej plochy. Na jeho výstavbu bol potrebných 7-tisíc kubíkov betónu a približne tisíc ton ocele. Výstavba novej nemocnice plynule pokračuje aktuálnymi prácami na konštrukcii strešného plášťa. V ďalšej fáze sa bude stavať oceľová konštrukcia na streche nemocnice pre technické zázemie, svetlík nad vstupným átriom nemocnice a stavebné časti vo vnútri budovy. Koncom tohto roka je naplánované ukončenie celého obvodového plášťa budovy a vo vysokom štádiu rozpracovanosti budú vnútorné inštalácie. Brány nemocnice novej generácie by sa mali otvoriť pre prvých pacientov začiatkom roka 2018.

Viac

Apríl 2016
Picture

Testovanie nových lôžok pre nemocnicu novej generácie v Michalovciach [VIDEO]

Okóber 2015
Picture

Testovanie nových lôžok

testovanie lozok.jpg Michalovská nemocnica začala s testovaním nových lôžok pre nemocnicu novej generácie. Hoci uvedenie do plnohodnotnej prevádzky je naplánované na január 2018, projektový tím spoločne s personálom nemocnice začína intenzívne pracovať už aj na výbere nového vybavenia. Jednou z najdôležitejších súčastí z pohľadu pacienta je nemocničné lôžko. V spolupráci s českým výrobcom Linet sa realizuje jednomesačný test moderných lôžok v dennej prevádzke priamo na oddeleniach.

Viac

Október 2015
Picture

Fotogaléria stavebných prác

Fotogaléria stavebných prác Fotogaléria stavebných prác Fotogaléria stavebných prác Fotogaléria stavebných prác Fotogaléria stavebných prác

September 2015
Picture

Začiatok výstavby budovy nemocnice novej generácie v Michalovciach [VIDEO]

Picture

Začiatok výstavby budovy novej nemocnice

V zmysle harmonogramu sa začiatkom septembra začalo s výstavbou spodnej stavby novej budovy. Po ukončení pilotáže pokračuje príprava betónových hlavíc, základových pásov a štrkových zásypov. 

Viac

zaüiatok vystavby budovy.jpg

September 2015
Picture

Výstavba nemocnice novej generácie

Picture

Fotogaléria vizualizácií nemocnice

Fotogaléria vizualizácií nemocnice Fotogaléria vizualizácií nemocnice Fotogaléria vizualizácií nemocnice Fotogaléria vizualizácií nemocnice Fotogaléria vizualizácií nemocnice Fotogaléria vizualizácií nemocnice Fotogaléria vizualizácií nemocnice

Picture

Fotogaléria: Odstránenie skeletu nedostavaného pavilónu

Fotogaléria: Odstránenie skeletu nedostavaného pavilónu Fotogaléria: Odstránenie skeletu nedostavaného pavilónu Fotogaléria: Odstránenie skeletu nedostavaného pavilónu Fotogaléria: Odstránenie skeletu nedostavaného pavilónu Fotogaléria: Odstránenie skeletu nedostavaného pavilónu Fotogaléria: Odstránenie skeletu nedostavaného pavilónu Fotogaléria: Odstránenie skeletu nedostavaného pavilónu

Júl 2015
Picture

Odstránenie skeletu nedostavaného pavilónu

Odstránenie skeletu nedostavaného pavilónu Odstránenie skeletu nedostavaného pavilónu

Ako prvé boli vykonané práce na zariadení staveniska a na prekládke inžinierskych sietí. V rámci prípravy územia na výstavbu sa v pondelok 25. mája 2015 začala fáza odstránenia skeletu nedostavaného a chátrajúceho pavilónu.

Viac

Marec 2015
Picture

Spustenie výstavby nemocnice novej generácie

spustenie vystavby.jpg

 31.marca 2015 bol položený základný kameň novej nemocnice a začala sa tak jej výstavba .

Marec 2015
Picture

Vydanie právoplatného stavebného povolenia

Január 2015
Picture

Vydanie právoplatného územného rozhodnutia

Dňom 30. októbra 2014 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie o projekte nemocnice novej generácie Michalovce. Proces prípravy naďalej napreduje v súlade s časovým harmonogramom. Územné rozhodnutie sa zaoberá umiestnením stavby nemocnice novej generácie s prihliadnutím na urbanistiku a využitie územia, funkčné väzby, dopravné, environmentálne a na ďalšie súvisiace aspekty.

Viac

November 2014
Picture

Predstavenie projektu nemocnice novej generácie v Michalovciach

predstavenie projektu.jpg

Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a s mestom Michalovce oficiálne predstavili štúdiu nemocnice novej generácie v Michalovciach. Svojím konceptom, flexibilnou organizáciou a komfortom pre pacienta by mala vytvoriť nový kvalitatívny štandard poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Jún 2014

Nemocnica v číslach

Screen Shot 2016-04-21 at 14.14.51.png
Screen Shot 2016-04-21 at 14.15.31.png
Screen Shot 2016-04-21 at 14.16.03.png

443

8

34 mil.

lôžok

moderných operačných sál

celkové náklady na výstavbu nemocnice

Sedem princípov nemocnice novej generácie

Prístup k pacientovi bude v nemocnici novej generácie iný, ako je bežné v slovenských nemocniciach. Chceme zabrániť zbytočným vyšetreniam, čakaniam a stresu. Jednou z predností bude tzv. funkcia rooming in, ktorá umožní rodinnému príslušníkovi prenocovať s pacientom v izbe.


V každej jednoposteľovej izbe, ktorých počet bude vysoký, bude rozťahovací gauč. Sme presvedčení, že aj táto maličkosť zlepší liečebný proces. Zapojenie člena rodiny do zdravotnej starostlivosti prispeje k tomu, že pacient sa bude cítiť bezpečnejšie, a zároveň bude intenzívnejšia aj komunikácia s lekármi.

Dôležitým prvkom v koncepcii nemocnice novej generácie je flexibilita. Nová budova je navrhnutá tak, aby ju bolo možné v budúcnosti využívať na iné medicínske účely. „Je veľmi pravdepodobné, že o dvadsať rokov budú štandardy zdravotnej starostlivosti úplne iné ako dnes. Preto chceme postaviť takú budovu, ktorú budeme v budúcnosti schopní prispôsobiť novým potrebám, či už z hľadiska počtu lôžok alebo ambulantných zložiek. Nechávame si priestor na budúci rozvoj," konštatuje V. Kumičák, projektový manažér.


Príjemné prostredie bude navodzovať vhodná kombinácia interiérových prvkov, tvarov, farieb a prírodných materiálov. Zámerom architekta je vyvolať v pacientovi pocit bezpečia a dôvery, na tomto mieste dostane profesionálnu zdravotnú starostlivosť. V tejto súvislosti je veľmi dôležitým aspektom aj celkové prepojenie interiéru a exteriéru. Architektúrou stavby budú vytvorené 4 patiá a ako deliace priečky budú slúžiť presklené steny, takže každá miestnosť v budove bude mať dostatok denného svetla. To, čo nevidno navonok, ale čo je veľmi dôležité v kontexte liečivého prostredia, je správna akustika.


Michalovská nemocnica tak získa špecifickú atmosféru, o ktorú sa postarajú aj vnútorné záhrady a átriá. Už dnes je súčasťou areálu park, do ktorého bude citlivo integrovaná aj nová budova so štvorcovým pôdorysom. Pôjde o nemocnicu obklopenú zeleňou v strede mesta. Vysoký potenciál tejto lokality sa modernou stavbou umocní a urobí park ešte krajším. K celkovej pohode bude prispievať aj jednoduchá navigácia v priestoroch budovy, ktorú každý návštevník rýchlo pochopí. V rámci uplatneniaprincípu dvoch smerov poľahky nájde lekára aj svojho príbuzného na lôžkovom oddelení.

 Jedným z dominantných znakov modernej nemocnice je liečivé prostredie. Nemocnica nielenže musí plniť všetky svoje medicínske úlohy, ale zároveň musí vytvárať také prostredie, aby sa tam pacient cítil dobre.


„Príjemná atmosféra je dôležitá aj pre zamestnancov nemocnice – ak sú spokojní lekár a sestrička, je veľká šanca, že bude spokojný aj pacient. Budova nemocnice tak vlastne pomáha zvyšovať úroveň zdravotnej starostlivosti,“ hovorí  M. Algra, hlavný architekt Dutch Health Architects. „Samozrejme, najdôležitejší je zdravotnícky personál. Samotná architektúra však prispieva k tomu, aby ich práca bola lepšia.“

Urgentný príjem bude fungovať podľa západoeurópskych štandardov. Táto časť nemocnice bude nadpriemerne vybavená z priestorového aj technického hľadiska.


S urgentným príjmom bezprostredne susedia diagnostické úseky, anestéziologicko-resiscutačné oddelenie a jednotky intenzívnej starostlivosti, kam bude možné pacienta čo najjednoduchšie presunúť, respektíve transportovať urgentným výťahom k operačným sálam. Je to ďalší príklad, ako efektívne budú v novej nemocnici usporiadané jednotlivé oddelenia .

Michalovská nemocnica bude odzrkadľovať trendy v súčasnosti uplatňované pri výstavbe moderných zdravotníckych zariadení v západnej Európe. Pôjde o kompaktnú budovu s veľmi čistými logistickými tokmi, ktorá bude prepojená s poliklinickou časťou.


Požiadavkou investora bolo navzájom oddeliť tri základné trasy - pohyb urgentných pacientov, pohyb plánovaných pacientov, pohyb zamestnancov a tovarov a služieb, a to v rámci celého areálu, budovy a jednotlivých podlaží, aby nedochádzalo k ich kríženiu. „Nie všade to možno dosiahnuť, ale rozhodne sa nebude stávať, aby sa pacient s rozbitou hlavou pri presune z lôžkového oddelenia na diagnostiku stretol vo výťahu s návštevou pacienta alebo aby sa bielizeň zvážala spolu s hospitalizovaným pacientom smerujúcim do kaviarne," hovorí J. Mičko, manažér rozvoja siete nemocníc Svet zdravia.

Nemocnica je navrhnutá tak, aby bola efektívna z hľadiska prevádzky aj údržby, ale jej udržateľnosť ako taká nespočíva len v energetických úsporách a v použitých technológiách. Dôležitá je flexibilita budovy. Ak v súčasnosti nemocnica potrebuje 500 lôžok, pretože pacienti zostávajú hospitalizovaní po operácii v priemere šesť dní, o niekoľko rokov sa tento čas vďaka novým metódam liečby môže skrátiť na tri dni a bude postačovať len 250 lôžok pre ten istý počet vyliečených pacientov. Časť budovy potom bude treba využiť inak.


Plávajúce lôžka:

Flexibilita sa uplatňuje nielen pri samotnej budove, ale aj na jednotlivých podlažiach a v izbách. „Ide o princíp plávajúcich lôžok," pripomína J. Mičko. „Príslušné oddelenia nie sú stavebne oddelené pevnou stenou, aby bolo možné v prípade potreby posunúť myslenú alebo mobilnú hranicu oddelenia a vytvoriť väčšiu kapacitu jedného oddelenia na úkor druhého. Pri mimoriadnych situáciách, akou môže byť napríklad priemyselná havária, budeme schopní promptne dočasne zvýšiť počet lôžok na traumatologickom oddelení na úkor chirurgie a naopak. Ak by bolo potrebné celkovo rozšíriť kapacitu, dostatočne veľké jednolôžkové izby by sme vedeli pretvoriť na dvojlôžkové."

Veľké izby pre štyroch a viacerých pacientov v novej nemocnici nebudú. Až 60 izieb bude jednolôžkových, zvyšok budú dvojlôžkové miestnosti. Len vo vybraných prípadoch budú k dispozícii trojlôžkové izby. Zatiaľ čo vo väčšine slovenských nemocníc sa jednolôžkové izby považujú za nadštandard, za ktorý si pacient musí priplatiť, v Michalovciach budú štandardnou službou. Neznamená to však, že nemocnica úplne prestane ponúkať nadštandard. Niektoré miestnosti budú väčšie a budú mať lepšie vybavenie. „Chceme posunúť úroveň štandardu vyššie," pripúšťa J. Mičko. „Izby, ktoré sú v súčasnosti nadštandardné, sa stanú štandardným, a nadštandardné musíme ešte viac zatraktívniť." Nemocnicabude vybavená vnútorným klimatizačným a ventilačným systémom, ktorý bude zabezpečovať tepelnú pohodu osôb v budove. Z hľadiska energetickej efektívnosti bude významnú úlohu zohrávať rekuperačná jednotka, ktorá umožní využívať zvyškové teplo, ktoré by sa inak bez úžitku vypúšťalo do ovzdušia. Pokiaľ ide o stavebné materiály a prevádzkové technológie, všetky budú vo vysokej kvalite.

Nemocnica novej generácie vychádza z nových trendov a princípov nielen v stavebnej časti budovy, ale aj v implementácii nových procesov či už sú to medicínske, alebo podporné procesy.
Nemocničné informačné systémy budú reflektovať a podporovať nové princípy a trendy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, cieľom je prevádzkovať plne digitálnu nemocnicu, minimalizovať používanie papiera avšak v súlade s platnou legislatívou (elektronická preskripcia, žiadanky RDG, LAB, hematológia, konzíliá atd...).


Automatizácia a digitalizácia procesov by mala v zmysle nových princípov priniesť menšiu interakciu medicínskeho personálu z výpočtovou technikou a zvýšiť priestor pre pracovníkov tak aby sa mohli viacej venovať s pacientom.


Samotná digitalizácia okrem iného prináša aj rýchlejší prístup k informáciám a zlepšuje možnosti sledovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, prípadne možnosti rýchleho spracovania a analýzy údajom za účelom výskumu.

  • Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce

  „Nemocnica novej generácie je dlho očakávanou investíciou v Michalovciach. Naši obyvatelia si po dlhých rokoch rozpačitých pokusov o zlepšenie materiálnych podmienok v nemocnici zaslúžia reálnu nádej na úplne novú, modernú nemocnicu s najlepším štandardom zdravotnej starostlivosti. Som rád, že môžem byť osobne prítomný na začiatku tejto významnej stavby, a verím, že o niekoľko mesiacov budeme aj pri jej úspešnom ukončení. Doterajšia veľmi dobrá spolupráca so spoločnosťou Svet zdravia ma napĺňa optimizmom v mojich očakávaniach."

  Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce

 • Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s.

  „Pred 140 rokmi bola podpísaná zriaďovacia listina okresnej nemocnice v Michalovciach a následne ministerstvo vnútra Uhorska dalo súhlas na jej otvorenie. Michalovská nemocnica bola zriadená ako prvá nemocnica v regióne Zemplína. Dnes začíname písať jej novú históriu. Na tomto projekte chceme dokázať, že sme schopní poskytovať našim pacientom novú úroveň zdravotnej starostlivosti."

  Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s.

 • Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja

  „Začiatok výstavby nemocnice novej generácie v Michalovciach je reálnym signálom pre všetkých občanov Zemplína, že plány spoločnosti Svet zdravia neboli len prázdnymi slovami. V krátkom čase Svet zdravia vyvinul maximálne úsilie, aby splnil podmienky stavebného konania a získal právoplatné stavebné povolenie. Som presvedčený, že stavba novej špičkovej nemocnice bude pokračovať v plánovaných termínoch. Začiatok výstavby v Michalovciach je potvrdením, že rozhodnutie regionálnej samosprávy zveriť štyri nemocnice strategickému partnerovi, ktorý má dostatočné kapacity na ich rozvoj, bolo rozumným a pragmatickým krokom. A je aj odpoveďou všetkým, ktorí tento krok spochybňovali,"

  Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja

 • Eduard Maták, partner v investičnej skupine Penta

  „Začatie výstavby vnímame aj ako splnenie záväzku voči Košickému samosprávnemu kraju a Michalovciam, ktorý sme im dali pri preberaní zodpovednosti za michalovskú nemocnicu. Na základe spoločného úsilia tak v slovenskom zdravotníctve vzniká prelomový projekt, keďže do Michaloviec prinesie zdravotnú starostlivosť založenú na najnovších medzinárodných štandardoch."

  Eduard Maták, partner v investičnej skupine Penta

Základné fakty nemocnice novej generácie michalovce

 • Moderná architektúra vytvárajúca liečivé prostredie (prízemie a tri nadzemné poschodia s vnútornými átriami)
 • Centrálny urgentný príjem
 • Komplexná rádiodiagnostika s CT a MR
 • OMIS (oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti)
 • Lôžkové časti (310 až 370 plávajúcich lôžok v novej budove, celkový počet lôžok nemocnice vrátane infektologického a onkologického pavilónu bude až 443)
 • Vysoký podiel jednolôžkových izieb
 • 8 moderných operačných sál
 • Oddelenie jednodňovej chirurgie
 • 4 pôrodné izby a moderná pôrodná zákroková sála 
 • Moderný parkovací systém, 170 parkovacích miest pre pacientov, zamestnancov a pre dodávateľov
 • Pripravenosť na nemocnicu bez papierov

Kariéra

My všetci sme sieť novej generácie

Pozrite si pracovné ponuky a nájdite si svoje uplatnenie v nemocnici novej generácie Michalovce.

Zobraziť voľné pracovné pozície

Nový štandard nemocničnej izby

 • Harmonický interiér
 • Rooming in - ubytovanie sprevádzajúcej osoby v jednolôžkovej izbe
 • Pripojenie na internet a TV
 • Vlastné sociálne zariadenie
 • Výhľad na zeleň
 • Príjemná akustika

Partneri

Autor projektu

Generálny projektant

KSK Michalovce DHA ArtesDesign