Kontaktujte nás

O nás

Spoločnosť Svet zdravia, a. s., patrí do skupiny Penta Investments.

Je prevádzkovateľom sedemnástich nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Trnavskom, Nitrianskom a v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorých spádová oblasť predstavuje takmer 1,4 milióna obyvateľov a pracuje v nich 6 970 zamestnancov. Ide o nemocnice v mestách Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou, Stropkov, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Galanta, Dunajská Streda, Partizánske, Topoľčany, Banská Bystrica a Košice. Na Slovensku pôsobí od roku 2006.

V roku 2016 spoločnosť dosiahla obrat 168,2 mil. EUR a zrealizovala investície do modernizácie nemocničných budov, rekonštrukcie operačných sál a do oddelení, ako aj do nákupu prístrojového vybavenia a IT dosiahnu v objeme 25 mil. EUR. Koncom marca 2015 Svet zdravia začal s výstavbou nemocnice novej generácie v Michalovciach, ktorá by mala byť uvedená do prevádzky v januári 2018 (http://svetzdravia.com/nemocnica-novej-generacie/michalovce). V novembri 2016 Svet zdravia oznámil zámer vybudovať prvú koncovú nemocnicu novej generácie v Bratislave.

Sieť regionálnych nemocníc v roku 2016 vykonala 112 370 hospitalizácií (9951 pôrodov) a ošetrila 487 tisíc pacientov. Spolu zamestnáva 1013 lekárov a 2495 sestier. Zdieľané know-how a odborné skúsenosti sa koncentrujú v 12 kompetenčných tímoch a v 3 kompetenčných centrách. 


Štatutárny orgán: 

Akcionár Svet zdravia, a.s.
SKNAP Holding B.V.
Strawinskylaan 1223
Amsterdam 1077XX
Holandské kráľovstvo

Predstavenstvo Svet zdravia, a.s.
Predseda predstavenstva Marek Duban, MBA, DiS.
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH
Člen predstavenstva Ing. Martin Hrežo, MBA
Člen predstavenstva Mgr. Dana Miňová, PhD.

Dozorná rada Svet zdravia, a.s.
Predseda dozornej rady MUDr. Juraj Vančík, CSc., MBA
Člen dozornej rady Mgr. Jozef Mathia
Člen dozornej rady Mgr. Ján Janovčík

Manažment:


  Marek Duban1.jpg
MAREK DUBAN
Generálny riaditeľ
  Lenka Smreková1.jpg
LENKA SMREKOVÁ
Finančná riaditeľka
Róbert Hill1.jpg
RÓBERT HILL
Medicínsky riaditeľ
Igor Pramuk1.jpg
IGOR PRAMUK
Prevádzkový riaditeľ
siete zdravotníckych
zariadení
Norbert Skákala1.jpg
NORBERT SKÁKALA
Riaditeľ pre informačné
technológie
Daniel Rušin1.jpg
DANIEL RUŠIN
Riaditeľ pre obchod
a marketing

Dana Miňová1.jpg
DANA MIŇOVÁ
Riaditeľka ľudských
zdrojovPrehľad vybraných ukazovateľov za sieť nemocníc Svet zdravia v rokoch 2011 - 2015

5808_SZ_tabulka_prehlad_udajov_v1-page-001.jpg